SERVEIS A EMPRESES I PARTICULARS

LABORAL

 • Confecció de nòmines
 • Contractes de treball
 • Seguretat Social (Règim general, Autònoms, Servei domèstic...)
 • Capitalització atur
 • Inspeccions de treball
 • Tràmits prestacions pensions
 • etc.

FISCAL

 • Impostos trimestrals i resums anuals
 • IVA
 • IRPF
 • Intrastat
 • Càlcul mòduls
 • Estimació objectiva
 • Declaracions de la renda
 • etc.

COMPTABLE

 • Implantacions i gestions comptables
 • Impost de societats
 • Llibres i comptes anuals Registre mercantil
 • Estudis econòmics-financers
 • etc.

JURÍDIC

 • Constitució societats
 • Legalització d'empreses
 • Impost de transmissions patrimonials
 • Successions
 • Formalització contractes arrendaments/compravenda
 • etc.